K tomu využíváme adaptační kurzy. Šesté třídy se postupně sešly v sálku Rychnovského dětského sboru a plnily různé úkoly. Kurz je pravidelně zaměřen na poznávání spolužáků, komunikaci a spolupráci v kolektivu a ve skupinách.

Třídní učitelé Jan Vokoun, Radka Csibriová a  Iva Hovorková měli možnost lépe se seznámit s novými žáky.

Ve čtvrtek 5. září vše vyvrcholilo zápolením těchto třídních kolektivů ve štafetách, v nichž žáci ukázali nejen svou rychlost, vytrvalost a obratnost, ale i logiku a různé způsoby řešení zadaných úkolů, tedy strategii.     

Vše se podařilo, počasí nám přálo a žáci i učitelé odcházeli spokojeni.  Chtěli bychom všem popřát hodně zdraví a chuť do školní práce, neboť další dny už všichni opravdu usedají do školních lavic a čeká je plno povinností.⋌(jh