Práce komise nebude jednoduchá, prevence kriminality je „běh na dlouhou trať", výsledky nemusí být vidět hned, ale až po čase. Více nám o činnosti komise řekl v rozhovoru její předseda Jiří Preclík.
Jiří Preclík 

Co je náplní práce této komise?
Úkoly, které měla a má, jsou náročné, i vzhledem k tomu, že vznikla relativně nedávno. Záměrem města je zapojit se do grantového programu ministerstva vnitra, aby získalo určité finanční prostředky právě na prevenci kriminality. Z dotačních peněz by mohl být financován asistent prevence kriminality, který by podobně jako ve Vysokém Mýtě působil pod městskou policií a pracoval s lidmi ze sociálně vyloučených lokalit. Byl zpracován plán na období tří let, který schválilo zastupitelstvo. Zaměřuje se na tři cílové skupiny: děti a mládež, seniory a recidivisty. Pro každou skupinu jsou připraveny projekty. Co se týče dětí a mládeže, rádi bychom čerpali dotace z ministerstva vnitra na vybudování volnočasového klubu, kromě volnočasových aktivit by nabízel i doučování.
Už se ví, kde by měl být?
Město nyní stojí před otázkou, kde by klub mohl vzniknout a kdo jej bude provozovat. Na poskytovatele této služby by mělo být vypsáno výběrové řízení. Naše představy jsou, že klub bude otevřen minimálně čtyři hodině denně, o prázdninách i častěji. V plánu je využít dobrovolníky ze středních škol, kteří by se dětem věnovali a doučovali je. Klub by se neměl zaměřovat pouze na děti a mládež ze sociálně slabších vrstev, měl by být otevřen pro každého, kdo si do něj najde cestu.
Je podobný klub v okolí Ústí?
Podobné zařízení provozuje Naděje v České Třebové nebo Charita v Letohradu.
Pak tu máme další skupinu, seniory.
Pro ně by měla být připravena série preventivních přednášek, jak se chránit před podvodnými prodejci, proč je nepouštět do bytu. Další aktivitou mají být bezpečnostní řetízky, které by se měly seniorům namontovat na dveře. Mají být také vyškoleni terénní pracovníci, kteří by měli umět seniorům poradit. Plánujeme také zveřejňovat na dané téma články v informačním listě a mají být vytištěny letáčky.
Třetí a nejsložitější bude asi práce s recidivisty…
Cílem je, aby se lidé po výkonu trestu vrátili do společnosti, zapojili do běžného života. Což je složité, mají problém se sháněním bydlení, se zaměstnáním. To bude parketa pro město, aby trestaným pomáhalo ze svízelné situace najít cestu, třeba při jednáních se společnostmi, aby je zaměstnaly a oni mohli získat byt. Předpokládá to i úzkou spolupráci s probační a mediační službou, občanským sdružením Romodrom a dalšími subjekty.
Na schůzkách komise asi padají různé návrhy, co by se v rámci prevence kriminality dalo v Ústí podniknout.
Požadavky jsou různé, je to vždy o kompromisu. Víme například, že by bylo zapotřebí rozšířit kamerový systém, i v souvislosti s množícími se krádežemi. Musíme však jít postupnými kroky.