Později, než se předpokládalo, ale přece. Do Zborovské ulice by se ještě letos měly vrátit semafory, které zde fungovaly už loni během rekonstrukce okružní křižovatky Brněnská. Semafory, které zde byly dočasně umístěné u výjezdu z největšího zdravotnického zařízení ve východních Čechách, se v řízení dopravy osvědčily a město nyní připravuje jejich trvalou instalaci do doby rekonstrukce křižovatky Mileta. Nová světelná signalizace, za kterou město podle předběžné studie zaplatí 3,5 milionu korun by podle slov náměstka primátora Jiřího Bláhy měla být funkční do konce tohoto roku.

O návrat semaforů jevilo už na podzim zájem vedení nemocnice. „Když tu semafory byly, nestala se ani jediná nehoda. Již v tu dobu jsem se všemi zainteresovanými stranami řešil, zda by tu mohly i nadále zůstat. Bylo mi slíbeno, že zůstanou, ale sliby se nenaplnily a jakmile semafory zmizely, hned tu byly nehody,“ řekl před časem ředitel nemocnice Vladimír Palička. Pro návrat loboval i primátor města Alexandr Hrabálek. „V době opravy Brněnské křižovatky se provizorní semafory u výjezdu z nemocnice ukázaly jako nepostradatelné a velmi pomohly se zdejší průjezdností i bezpečností,“ uvedl v listopadu s tím, že vrátit by se mohly do poloviny roku 2019. To se ale nepodaří. Že je proces o něco delší, než doufali, na magistrátu přiznávají. „Loni šlo o dočasné řešení, které dotčené orgány státní správy a Policie ČR nepovolily prodloužit do doby rekonstrukce křižovatky Mileta, protože termín její realizace zatím neznáme,“ vysvětlil Jiří Bláha, náměstek primátora Hradce Králové pro oblast investic a rozvoje města, proč semafory nemohly zůstat na svém místě už loni.

Nové semafory budou bezpečnější

Magistrát tak nechal zpracovat studii proveditelnosti osazení křižovatky světelnou signalizací tak, aby odpovídalo bezpečnostním normám především pro nemotorové účastníky. „Dočasné semafory byly umístěné na provizorních stojanech, což by z dlouhodobého hlediska bylo nebezpečné hlavně pro chodce, maminky s kočárky nebo cyklisty,“ uvedl Bláha.

Na svém úterním zasedání tak městská rada schválila potřebné finance na zpracování projektové dokumentace, která bude hlavním podkladem pro sloučenou žádost v rámci územního a stavebního řízení. „Na jaře požádám zastupitelstvo o pokrytí investice z městského rozpočtu pro vypsání soutěže na dodavatele. Pokud lhůty stavebního úřadu akci výrazně nezkomplikují, semafory, které přispějí k potřebné bezpečnosti a plynulosti provozu na této křižovatce, by měly být funkční do konce tohoto roku,“ doplnil náměstek Bláha. Jak dlouho pak budou tyto semafory sloužit, bude záležet na rekonstrukci křižovatky Mileta. Ta je však zatím v nedohlednu.

Investorem bude město

Zatímco na podzim primátor Hrabálek mluvil o tom, že by se na investici mohla finančně podílet i nemocnice, nyní počítá s tím, že částku 3,5 milionu uvolní město samo. „Aby nemocnice hradila z prostředků zdravotního pojištění semafory, je nemyslitelné. Zdravotnictví nemá řešit semafory,“ vysvětlil Palička, že ačkoliv má nemocnice o semafory zájem, finančně přispět nemůže. Vedení města se proto shodlo na tom, že se investice do bezpečnosti obyvatel vyplatí a semafory zaplatí samo. Ostatní semafory, které fungovaly během rekonstrukce okružní křižovatky Brněnská, se vracet nebudou. Stejně tak není v plánu ani návrat kruhového objezdu v Palachově ulici.