Zájem žáků o hru na hudební  nástroj se zvyšuje, ale mění se  hudební nástroje  na které žáci hrají.


Vše co žáci umí a co nového se naučili  předvedli na koncertě,  který  každé pololetí pro své žáky pořádají jejich učitelé paní Čepelková, paní Dašková  a pan učitel Hruška. Všichni  účinkující  se pečlivě připravoval i,  zkouška koncertu proběhla v Základní škole, kde si hudebníky se zájmem poslechli žáci třetí a páté třídy.


Své spolužáky odměnili potleskem,  čímž byli účinkující ujištěni, že na odpolední vystoupení jsou připraveni.


Na závěr 
„brouci" z Anglie


V sále se sešli blízcí účinkujících a všichni příznivci klasické i moderní hudby. Po úvodním slově paní Čepelkové ovládli pódium malí i velcí hudebníci, kteří  své publikum potěšili skladbami klasiků  i hudbou moderní, hrálo se na flétnu, kytaru, trubku, housle a další  nástroje.


Vystoupení zakončila děvčata skladbou  skupiny Beatles. Všem mladým hudebníkům přejeme mnoho krásných chvil s hudbou, jejich učitelům pilné žáky a my posluchači se již velice těšíme na další koncert, kdy si vychutnáme jejich umění.

                                                                                                                                                                                              Za kulturní komisi Alena Bačíková