„Kostel Nejsvětější Trojice má své kořeny v době renesanční, kdy zde byla bratská svatyně. V roce 1640 koupil rok Kolowratů panství, ke kterému patřil i kostel. Norbert Kolowrat Liebsteinský pozval do Rychnova barokního stavitele Jana Blažeje Santini Aichela a společně dokončili nejen stavbu zámku, ale vybudovali dnešní dynamické barokní průčelí kostela Nejsvětější Trojice a díky tehdejší stavební úpravě vznikl prostor i pro Pražské Jezulátko a Loretánskou kapli. Od této události letos uplyne 300 let.  Roku 1798 kostel vyhořel a do dnešní neogotické podoby jej nechal upravit konferenční ministr František Antonín Kolowrat Liebstenský," přiblížila historii kastelánka Zdeňka Dokoupilová.

Při této příležitosti se uskuteční tři speciální koncerty.
Ostatně i soukromé vlastnictví kostela není zrovna obvyklé. Avšak Rychnovské Hradčany, jak se zámku přezdívá, se mohou pochlubit vícero zajímavostmi. Údajně se tady nachází nejkrásnější renesanční deska – epitaf, najdete tady nejstarší mužský renesanční portrét u nás z roku 1506 od Mistra litoměřického oltáře anebo si můžete prohlédnout jediný dochovaný ceremoniální meč v Čechách, takzvaný moravský Excalibur.

Za zmínku a shlédnutí stojí i třetí největší zvon v České republice, který se těší jménu Kryštof a váží 7200 kilogramů.

Jeden z nejkrásnějších barokních panských sídel v Čechách má všechno, co měl mít zámek 17. a 18. století. Devatenáct generecí – až po tu dnešní – budovalo interiéry bohaté nejen na původní mobiliář, ale také se sbírkou vějířů, skla, zbraní či hraček. To vše je doplněno sbírkou obrazů, které tvoří čtvrtou nejvýznamnější obrazovou sbírku u nás.