Přežily horké léto a nakonec se jim stala osudnou příprava na odbahnění jejich domova. Řeč je o stovkách rybek a ryb, které po zářijovém vypouštění nádrže Zákraví „nerozdýchaly“ přestěhování do zhruba 12 kilometrů vzdálené Rozkoše. „Zákraví nebylo vypuštěno možná třicet let. Rybáři se snažili pobrat z bahna i ty malé přidušené ryby ve snaze zachránit je a vysadit je na Rozkoši. Pochopitelně s ohledem na zákal a teplotu nějaký úhyn tam byl, to se nedá nic dělat. Rackové a dravci si s tím poradí,“ říká Jan Pohl, že ptáci budou mít v těchto dnech na břehu Rozkoše vydatné hody.

Stíhali termíny

Rybáři ale nádrž Zákraví nevypouštěli pro nic za nic – v podstatě je k tomu donutily okolnosti, neboť bylo potřeba pustit se do odbahnění, aby byl dodržen termín 20. prosince, do kdy má být zakázka dokončena. „Rybáři dělali co mohli – dopadlo to jak to dopadlo. Neuhynulo samozřejmě všechno.“

Nízké průtoky vody letos způsobovaly opakované kyslíkové deficity i na řekách.

„Pokud klesne hladina rozpuštěného kyslíku pod pět miligramů, tak to je pro ryby fatální. Ke kyslíkovému deficitu dochází v noci, naopak přes den opět začnou rostliny kyslík produkovat a dojde k vyrovnání hladiny,“ přiblížil zákonitosti životadárné fotosyntézy Jan Pohl.

Bez velkých ztrát

Během letošního horkého léta se naštěstí velkým vodním plochám na východě Čech ztráty na rybách vesměs vyhýbaly.

Snad jediný větší úhyn rybáři zaznamenali na přelomu července a srpna na rybníku Rosnička ve Svitavách, kde kvůli velkým vedrům docházelo k rozkladu sinic a vzniku amoniaku.

Přestože se rybáři a místní dobrovolníci snažili vyřešit kyslíkové poměry pod hladinou a přeživší ryby zachránit, bylo na konci dramatu devět tun mrtvých ryb.