První z nich je již ve stavebním řízení. Komunikace určené k opravě jsou totiž v havarijním stavu. Po opravě mají být všechny povrchy dlážděné, betonové nebo žulové, ale u domku F. L. Věka bude využita stávající nepravidelná přírodní dlažba. Součástí žádosti o stavební povolení je rovněž odvodnění všech zpevněných ploch.

Dojde také na výstavbu nové opěrné zdi v délce přes 17 metrů, která vyroste poblíž rodného domku národního buditele. Projekt počítá i s následnou úpravou přilehlých zelených ploch.