V této souvislosti dojde ke změně umístění zastávky Náchod-Běloves, která bude nově umístěna poblíž nákupní zóny, nedaleko dopravního hřiště. Zastávka se přiblíží obytné zástavbě a díky výhodnějšímu umístění bude i více využívána. Méně vítaným je však návrh krajského úřadu na zrušení zastavení všech vlaků na zastávce Náchod-Malé Poříčí.

„Se zrušením této zastávky radní jednomyslně nesouhlasili a na základě oprávněně odmítavého postoje občanů této příměstské části návrh jednoznačně zamítli. V tomto duchu budou také informováni zástupci krajského úřadu,“ sdělila mluvčí náchodské radnice Nina Adlof.

„Jednoznačné vyjádření nesouhlasu města je v celku logickou reakcí na uvedený návrh. Občané příměstských částí musejí mít možnost se k tomu vyjádřit a my máme povinnost jejich zájmy hájit,“ uvedl starosta Jan Birke a dodal: „Věříme, že se podaří najít kompromis, aby zastávka v Malém Poříčí mohla být zachována. Ekonomické hledisko nemůže být tím jediným v rozhodování o budoucnosti života obyvatel v této části Náchoda.“