V Královéhradeckém kraji dochází k reorganizaci středního školství, což se významně dotýká i středního školství v Novém Městě nad Metují. Z původních dvou škol vzniká 1. července škola jedna. V Pyramidě se tak sešli ředitelé základních škol, výchovní poradci, představitelé měst, zástupci zřizovatele školy, zástupci firem a pracovníci obou škol. Celkem se zúčastnilo kolem stovky lidí.

Po přivítání hostů a úvodních projevech, kdy například Matina Berdychová, náměstkyně hejtmana Královéhradeckého kraje, zmínila zájem zřizovatele o spolupráci škol s firmami v rámci duálního vzdělávání. Starosta Nového Města Petr Hable přislíbil podporu a zdůraznil tradici odborného školství ve městě. Jan Birke, poslanec Poslanecké sněmovny PČR a starosta Náchoda, sloučení škol označil za odvážný pilotní program, vzhledem k tomu, že do nového subjektu patří i škola základní.

Hlavní částí setkání bylo představení nové školy. Ředitelka Olga Talášková seznámila přítomné s novým názvem „souškolí“ - Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola Nové Město nad Metují a s tím, že ředitelství školy bude v ulici ČSA 376. Velká část jejího vystoupení byla věnována koncepci nové školy. Hlavním cílem bude vybavit absolventy takovými kompetencemi, aby našli uplatnění ve svém profesním životě, vytvořit ve škole bezpečné prostředí pro všechny, rozvíjet spolupráci se zaměstnavateli, městem a základními školami regionu. Na setkání následně vystoupili i další představitelé či zástupci firem.

Hořická Střední průmyslová škola kamenická a sochařská.
Nového ředitele zná dalších šest středních škol