Vedení města ujišťuje, že do zahájení festivalu budou všechny započaté práce dodělány. „Zahájení rekonstrukce zpozdila dlouhá zima, ale nyní je již většina naplánovaných prací téměř u konce. Za největší přínos považuji to, že konečně zmizel nevzhledný plechový plot," uvedl Jan Skořepa, starosta Rychnova nad Kněžnou.

Žula místo panelů

Za uplynulé dny se toho ale stihlo mnohem víc. Byla obnovena část kamenné zdi, zřízena okružní obslužná komunikace a také žulová cesta od zámeckého parku. Hotova je část balustrády a dokončuje se pískovcové schodiště.

K nejpodstatnějším novinkám letošní sezony bude patřit sociální zařízení pro imobilní občany. To, čeho si ale naopak návštěvníci nejspíše nevšimnou, je nové odvodnění historické budovy. Na celý tento výčet prací již zastupitelstvo města uvolnilo částku mírně přesahující tři miliony korun.

Zkrášlení kulturního stánku dělá pochopitelně radost i dlouholetému organizátorovi Poláčkova léta. „Oceňuji především to, že návštěvníci se zde budou pohybovat bezpečněji. Zmizelo prohnilé provizorní schodiště a nerovný prostor před jízdárnou. Nám organizátorům zase ubude práce s maskováním řady nedokonalostí," říká s úsměvem Jan Tydlitát, který nezapomněl vyzdvihnout ani nové osvětlení.

Pokračování za rok

Těmito úpravami ale přerod zámecké jízdárny nekončí – v příštím roce se bude pokračovat. „Napřesrok bychom rádi rozšířili dámské toalety, které jsou nedostatečné. Čeká nás ještě dokončení balustrády a výsadba zeleně," uzavřel starosta s tím, že mluvit v tuto chvíli o dalších nákladech je ještě velice předčasné.

Dosud totiž řemeslníci pracovali s materiálem, který byl roky uskladněn u jízdárny. Ten již ale bude spotřebován.

Letošní úpravy zámecké jízdárny

• nahrazení provizorního dřevěného schodiště pískovcovým
• prodloužení balustrády na straně k městu
• nahrazení panelů žulovou dlažbou na přístupu od parku
• odstranění plechového plotu, který roky zakrýval jízdárnu
• instalace sociálního zařízení pro imobilní spoluobčany
• vybudování nové okružní komunikace
• odvodnění budovy
• instalace nového vnějšího i vnitřního osvětlení
• montáž hromosvodu
• nové vnitřní elektroinstalace