Některé z nich jsou nadané, jiné v učení pokulhávají. „Občas se stane, že někdo propadne. Bohužel mám pocit, že úroveň klesá a čím dál více dětí má horší výsledky. Je to dané dobou a především rodinným prostředím. Chuť do vzdělávání je nižší," říká ředitel kostelecké základky Jiří Němec.

Není sám, kdo tento vývoj pozoruje. I na Základní škole Masarykova v okresním městě letos několik žáků „rupne".

„Jsou mezi nimi i tři prvňáčci. Můj názor je, že příčinou je rodinná situace a velká absence," prozrazuje ředitel Luděk Petr.

Co bude s těmito dětmi dál? Škola situaci řeší s pedagogicko psychologickou poradnou a také se sociálním odborem. V srpnu žáky čeká přezkoušení, a pokud neuspějí, nejspíš je čeká přestup do speciální školy.

„První třídu by však měly zvládnout skoro všechny děti. Tyto případy jsou většinou způsobeny selháním rodičů a jejich nespoluprací se školou," vysvětluje Luděk Petr.

Kromě žáků, kterým učení moc nejde, se však ve třídách vyskytují i děti s velkým nadáním.
„Snažíme se k dětem přistupovat individuálně, jak nám to jen čas a možnosti pracovníků umožní. Bohužel tato oblast není tolik propracovaná," prozrazuje Jiří Němec.

V kostelecké základce se snaží tyto žáky zaujmout a podpořit jejich zájmy. Například projektem Děti učí děti. „Žáci si připravují prezentace pro svoje mladší spolužáky. Vzdělávají tím je i sami sebe," vysvětluje ředitel.

V Masarykově škole  mají na druhém stupni zase speciální třídy pro nadané. Skoro stovka dětí v nich stíhá probrat více látky.

„Z dotazníku, který jsme dětem předložili, vyplynulo, že chodí do speciální třídy rády. Nejvíc ocenily, že je slabší spolužáci „nebrzdí" v učení," říká Luděk Petr.
Podle něj si však uvědomují, že nejsou ve všem nejlepší a na své spolužáky nekoukají skrz prsty.

„Snažíme se, aby tito žáci s ostatními třídami spolupracovali – například ve sportovních soutěžích. Nebudujeme vyčleněný elitní systém," dodává ředitel.

Barbora Zemanová