Pokračujte ve stavbě terminálu! To žádá představenstvo společnosti East Bohemian Airport (EBA) po stavebních firmách, které zvítězily ve výběrovém řízení na stavbu nové odbavovací haly pardubického letiště.

„Představenstvo si vyžádalo odborné posudky a všechny připomínky byly vypořádány. Stavební konsorcium s tím seznámíme oficiálním dopisem," uvedl předseda představenstva EBA Pavel Svoboda.

Stavební firmy hrozily zastavením stavby terminálu kvůli chybám v projektu. Práce na zakázce za 256 milionů korun se ovšem nezastavily. Nyní se staví příjezdová komunikace, která je součástí projektu.
„Nejprve se bouraly objekty, které příjezdové silnici překážely," vysvětlil stavební dozor Jiří Požár.

PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANA

Hodně se mluvilo především o tom, že terminál by mohl mít problémy s dodržením norem protipožární ochrany. „Znovu jsme udělali rekapitulaci protipožárního řešení terminálu. Konstatovali jsme, že splňuje všechny normy a máme toto řešení odsouhlaseno hasičským záchranným sborem," poznamenal projektant Petr Čiviš.

Vedení letiště odmítá, že by mělo dojít k nějaké změně projektu. „Dotazy stavebních firem byly legitimní, ale byly odborníky vypořádány, takže není žádný důvod ke změnám v projektu," podotkl Pavel Svoboda.

Stavební firmy se nyní musí s novými dokumenty seznámit. „Na jednání nám investor předložil dokumenty, které jsme viděli poprvé. Musíme je nyní prostudovat a zjistit, zda je vše v pořádku. Pokud ano, tak stavba terminálu pokračuje dál," řekl Martin Havelka ze stavební firmy Chládek a Tintěra.

Podle projektanta je vysoutěžená cena zhruba o 100 milionů nižší, než jaký by byl rozpočet podle ceníků. „Když jsme sestavovali ceníkový rozpočet, vycházelo nám zhruba 50 milionů korun za příjezdovou komunikaci a 300 milionů za terminál. Při výběrovém řízení ale uchazeči vždy nabízí nižší cenu, většinou o 20 až 30 procent. 256 milionů to je cena 'na krev', ale předpokládám, že vítězné konsorcium firem je kompetentní a poradí si s tím," nechal se slyšet Petr Čiviš.