Podle podnětu zastupitele Miloše Starého byl postup města diskriminační a netransparentní, neboť z nabídkového řízení byla jedna ze společností, zajímající se o koupi, vyřazena. Město podle Starého také pochybilo, když schválilo prodej za cenu nižší, než je cena obvyklá. Podatel v případě zjištění nezákonnosti požadoval zrušení řízení. Ministerstvo Jičínu sdělilo, že ani v jednom případě k pochybení nedošlo.

Zastupitelstvo schválilo prodej dvou budov 13. prosince 2017 firmě Senior holding s.r.o. Zároveň byl z řízení vyřazen druhý uchazeč, firma MIMO Bohemia a.s. Podle vyjádření speciální komise měl její koncept diskvalifikační nedostatky, včetně nejasností ohledně financování projektu. Firma Senior holding má objekty zakoupit za 11, 6 milionu. Původně při prvním vypsání nabídkového řízení byla cena vyšší, nikdo o koupi neprojevil zájem, a tak město řízení vypsalo znovu s nižší nabídkovou cenou. V bývalých kasárnách má vzniknout domov pro seniory s kapacitou 120 lůžek. Zařízení poskytne čtyřiadvacetihodinovou péči a budou v něm k dispozici místa pro osoby trpící Alzheimerovou chorobou.