„Není to tak, že bychom zde tuto akci nechtěli. Neschválili jsme ale žádost organizátorů o finanční příspěvek, protože letos nemáme šanci částku v rozpočtu nalézt," ujistil Libor Matyáš, místostarosta Orlického Záhoří, s tím, že zastupitelé si byli samozřejmě vědomi toho, že bez této podpory nebude možné rekonstrukci událostí z roku 1938 zrealizovat. Konkrétní částku ale nechtěl místostarosta sdělit. To, že by za odmítnutím podpory stály jiné důvody, popřel.

Hlavní organizátor, jímž je vedoucí rokytnického muzea Pevnost Hanička, má ale na věc jiný názor.

„Mám potvrzeno, že na zasedání zastupitelstva, které naši žádost projednávalo, vznesli někteří  jeho členové ideové námitky proti zpracování tématu. Podle nich mělo být nevěrohodné. Kvůli nízké účasti pak byla žádost zamítnuta," ohradil se proti oficiálnímu zdůvodnění Pavel Minář.

Chybějící finance tak rozhodně považuje pouze za zástupný důvod. Sám však potřebnou částku nemá kde zajistit.

„Jsme organizační složkou města Rokytnice s pevně daným rozpočtem. Z něj jsme na akci každoročně uvolňovali okolo patnácti tisíc korun. Víc dát nemůžeme a po soukromých subjektech, které se bojových ukázek účastnily, rozhodně nemohu chtít, aby se na akci skládaly," doložil Pavel Minář.

I kdyby se nyní podařilo někde peníze sehnat, není už možné ztracený čas dohnat. Přípravy „Celnice Kunštát" totiž trvaly prakticky celý rok. O tom, že Orlické Záhoří zhruba dvacetitisícový příspěvek neposkytne, se pak organizátoři dozvěděli až v druhé polovině června.

V sobotu 7. 9. se tak bude konat pouze malá vzpomínková akce u pomníku na Vrchní Orlici nazvaná „Setkání v zeleném suknu". V den státního svátku 28. 9. zde bude znovuosazena replika pušky, kterou ukradli sběrači kovů.