Chráněné dílny Kopeček v Bartošovicích již fungují od roku 2006. Budova bývalého statku, kde sídlí, ale není zdaleka využita celá. To se však díky charitativnímu koncertu bude pomalu měnit k lepšímu.


„Přesný výnos z koncertu, který pořádala Česká televize v pražském kostele Svatého Mikuláše, ještě neznáme. Částky vybrané na těchto akcích se ale většinou pohybují kolem milionu korun," uvedla Zdeňka Burešová z občanského sdružení Neratov.


To však provozovateli chráněných dílen a chráněného bydlení v Orlických horách nezabránilo v tom, aby se již pustil do prvních prací. „V minulém týdnu se řemeslníci pustili do příprav. Prohlubovali podlahy a odkrývali základy. Sondy by jim měly dodat informace o statické situaci objektu," potvrdil Vladislav Bukáček, který na Kopečku pracuje jako správce budovy.


Podle jeho slov se nyní bude čekat na příznivější počasí. Nepochybuje o tom, že práce se do podzimu stihnou a na tradiční vánoční jarmark již bude vše uklizeno k nepoznání. Příznivci Kopečku se ale nemusejí obávat – nepřijdou ani o jarmark velikonoční.


Zaměstnají další


Stavební zásah si vynutily okolnosti. „Přibližně polovina budovy je stále v původním stavu. Pokud bychom k úpravám nepřistoupili, mohl by začít stav neopravené části začít ohrožovat tu zrekonstruovanou," objasnila Zdenka Burešová a záhy přidala ještě podstatnější argument.
„Potřebujeme naše dílny rozšířit, abychom mohli poskytnout zaměstnání pro nové klienty."


Po opravě další části přízemí a prvního patra bude totiž možné navýšit výrobu v košíkářské a tkalcovské dílně. Změny ale přinesou pozitivum i pro návštěvníky Kopečku.


„Chceme pro naše výrobky zřídit samostatný obchod, oddělený od výroby, který bude otevřený sedm dní v týdnu," dodal Vladislav Bukáček.