Prvním krokem vedoucím ke zrození lůžka je příjem zakázky, podle níž dojde k objednání, naskladnění a identifikaci materiálů, které se po vyskladnění nařežou dle příslušné dokumentace. „Nařezaný materiál dále operátoři dále utváří na jednotlivých pracovištích. Jackly, trubky, pásoviny a kulatiny vrtají, frézují, ohýbají a soustruží. Série takto zpracovaného materiálu se shromáždí, aby mohla postoupit na další fázi výroby,“ popisuje první kroky Jan Bergman.

Zpracovaný materiál je pak připraven na převoz na svařovnu. „Dílce se sváří přesně podle daného postupu ručně ve speciálních přípravcích nebo robotickým svařováním při velkých výrobních sériích,“ říká vedoucí marketingu, že po svaření už jednotlivé dílce připomínají části lůžek, které se musí začistit a připravit na lakování. Tuto přípravu obstará pískovací zařízení.

„Abrazivo v pískovací skříni sjednotí a odmastí povrch, aby lak na materiál správně přilnul. Pak už se jednotlivé dílce navěsí na takzvaný nekonečný dopravník a díky elektrostatickému náboji je zajištěné rovnoměrné nanesení. Takto nastříkané dílce projedou pecí, která práškový lak vypálí při 150 - 180 C°,“ zmiňuje Bergman, a dodává, že tato metoda je ekologická díky absenci veškerých rozpouštědel a díky recyklaci barvy vzniká téměř nulový odpad.

Nalakované dílce se na konci dopravníku svěsí, umístí na jednotlivé palety a proloží se, aby se zamezilo poškození nástřiku. Poté se palety přesouvají na montážní linky přesně podle typu výrobku. „Každý montážní dělník se specializuje na svoje portfolio. Montážní linky jsou rozděleny tak, aby výroba byla co nejefektivnější. První tým lidí montuje vrchní rám lůžka, druhý tým spodní rám tak, aby se v pravou chvíli sešly a spojily. Třetí tým na lůžko zavěsí dodatečné dílce, jako jsou postranice, čela a příslušenství,“ blíží se do finále.

Výrobky, které montážní dělník uvolní, putují na výstupní kontrolu, kterou musí projít každé vyrobené lůžko.

„Stoprocentní výstupní kontrola zajišťuje, že výrobky se k zákazníkovi vždy dostanou v naprostém pořádku. Na lůžku se kontroluje každá funkce, přesně podle konfigurace zákazníka,“ ujišťuje vedoucí marketingu. Zkontrolovaná a uvolněná lůžka si převezme oddělení expedice, kde je připraví na přepravu k zákazníkovi tak, aby se výrobkům po dobu cesty nic nestalo.

„Výrobky se balí podle toho, kam a jak jsou přepravovány. Výrobní závod mohou opustit v kartonových bednách, dřevěných bednách a při námořní přepravě jsou zatavena do igelitových pytlů. Tím je zajištěno, že zákazník vždy dostane nepoškozené zboží připravené k použití,“ dokončil Jan Bergman exkurzi zrodu zdravotnických lůžek.