Jak obce hodnotíte?
Musíme se na ně dívat komplexně a posuzovat je ze širšího náhledu.

Co porotu přesvědčí, že je daná vesnice nejlepší?
To se nedá tak jednoduše říci. Záleží totiž i na drobnostech. Například jak obec dokáže svou práci prodat. Je to tak se vším – i v normálním životě. Záleží zkrátka na prezentaci vesnice, kolik lidí se do ní zapojí a jakým způsobem.

Jste starosta obce Nový Hrádek, která leží v náchodském okrese a vyhrála před dvěma lety. Máte nějakou radu, jak zvítězit?
Žádný zaručený recept na vítězství neexistuje. Rozhoduje pocit, který si z obce hodnotitelé odvezou – to jestli lidé svoji práci dělají srdcem.

Jak probíhá závěrečné hlasování
a kde porota zasedá?
Sejdeme se v Novém Hrádku a diskutujeme. Probíráme, co se nám na obcích líbilo, které nás zaujaly.   V Královéhradeckém kraji jich soutěží jednatřicet.

Vynikají některé vsi nad ostatními?
Dá se říct, že všechny obce, které se do soutěže přihlásily, jsou něčím výjimečné.

Dáváte obcím body za to, co se jim povedlo?
Nedáváme – to se nedá. Hodnotíme je celkově. Dokud nepanuje shoda, nikdo neodejde. Probíhá několik hlasovacích koleček.

Trvá hlasování dlouho, nebo porota rozhodne během chvíle?
Ze zkušenosti z loňska, kdy jsem byl místopředsedou komise, vím, že jsme se shodli poměrně rychle. Těžká je ale situace, kdy se sejde několik „rovnocenných" obcí, pak rozhodují maličkosti.

Je rozhodování o vítězi těžké?
Vybrat obec, která vyhraje, je náročné a je to velká zodpovědnost. Navíc se rozlišuje  druh vítězných stuh – obec by měla v dané oblasti vynikat.

Barbora Zemanová