l„Kruhový objezd by měl být zřízen mezi zářím a listopadem letošního roku, tedy podle původního plánu," uvedl Imrich Dioszegi, tiskový mluvčí krajského úřadu. Právě tamní  odbor dopravy stavební povolení pro kruhový objezd uděloval.

Na přípravě akce se ale podílí více subjektů. „V kompetenci našeho úřadu je vjezd k budoucímu supermarketu, přilehlé chodníky a další zpevněné plochy. Očekávám, že realizace může začít v řádu dnů," potvrdil Jiří Brandejs, vedoucí silničního úřadu v Rychnově nad Kněžnou.

Investor akce ale zatím nechce předbíhat událostem. „Zatím probíhá výběrové řízení a vítězný uchazeč není ještě znám," shrnula Nina Ledvinová, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic.

O tom, že s otevřením supermarketu a tedy i výstavbou objezdu se nebude zbytečně otálet, svědčí i jiné indicie.

„Účastnila jsem se náboru nových zaměstnanců a bylo nám sděleno, že nástup by mohl být už od prosince letošního roku," uvedla jedna z budoucích pracovnic supermarketu, která si ale nepřála uvádět své jméno.

Vedle budoucí podoby křižovatky, která už nyní v nejfrekventovanějších časech těžko zvládá nápor motoristů, je podstatné i to, jak se budou z jedné strany silnice první třídy na druhou dostávat chodci.

Zebru možná doplní

„Nevyhovující nebezpečný přechod pro chodce před úřadem práce bude nahrazen místem pro přecházení. To bude ostrůvkem rozdělené na dvě části," řekl dále Josef Žabokrtský z rychnovského dopravního inspektorátu.

Toto řešení by však nemuselo být definitivní. „Město chtělo zachovat přechod, ale policie dala přednost místu pro přecházení, protože na něm jsou chodci nuceni k větší obezřetnosti. Přesto bychom chtěli v budoucnu zajistit měření vytíženosti a pokud bude hustota přecházejících chodců větší než padesát osob za hodinu, na místě by se dodatečně mohla zřídit zebra," upozornil Jiří Brandejs.