Už pět let spolupracuje Základní škola v Opočenské ulici v Dobrušce, která vzdělává a vychovává žáky s rozumovými nedostatky, se třemi partnerskými školami v polském městě Plock.


Posledním z počinů byla mezinárodní výtvarná soutěž volné techniky pro postižené děti. Vyhlásila ji škola Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 Plock, pod záštitou Radnice města Plock a soutěžily spřátelené speciální školy z Polska, Litvy a z České republiky  naše škola.


Motto znělo: „Být zdravý, to není žádná zásluha, je to dar, o který každý z nás, v každé době může přijít. Dovolme tedy postiženým, i členům jejich rodiny, aby se nejpřirozenějším způsobem mohli zapojit do našeho života".


A my jsme se zapojili. Děti ze tří tříd, včetně školní družiny, pojaly soutěž opravdu zodpovědně a pod vedením vyučujících vytvořily pozoruhodná „dílka". Tak pozoruhodná, že puzzle vytvořené ve školní družině pod dohledem vychovatelky Andrey Stonjekové bylo ohodnoceno prvním místem. Odměnou všem jsou krásné knižní beletrie o městu Plock a Polsku. Dětem pak drobné dárky, jež budou předány při pololetním vysvědčení.


Nejen soutěže, 
ale i poznávání


Spolupráce byla zahájena již v roce 2008 v rámci návštěvy škol města Plock – Polsko. Všude jsme byli vřele přijati a na základě zájmu tří polských škol, podobného zaměření naší škole, byla zahájena spolupráce i s naší škole.


Cílem spolupráce bylo navázání partnerských vztahů a vzájemné poznání prostředí škol i mateřských měst, získávání poznatků o životě a zkušenostech sousedních států, navázání kamarádství a přátelství žáků i pedagogů, oboustranně využitelných ve vzdělávacím procesu.
A toto vše se naplňuje již pět let. Výměnné reciproční pobyty žáků s pedagogickým doprovodem, ale i účast v mezinárodních soutěžích.

                                                                                                                                                                                Dagmar Macková, ředitelka školy