V půl páté odpoledne byl v nemocnici Role 3 na základně KAIA v Kábulu, kde působí  český tým pod vedením majora Radka Pohnána, vyhlášen signál MASCAL – hromadný příjem raněných. Informace byly jen kusé, došlo k výbuchu, mluvilo se o napadení jedné z kábulských základen, na východě stoupal k nebi hustý černý dým…

Personál nemocnice byl během pár minut na svých místech. Český 5. polní chirurgický tým je jednou z osmi zdravotnických skupin začleněných do plánu MASCAL a jeho úkolem je péče o pacienty v nejtěžším stavu. „Došlo k výbuchu zásobníku plynu následkem elektrického zkratu. Nehoda se stala poblíž Camp Dogan v Kábulu. Očekává se blíže neurčený počet zraněných,"  upřesnil informace ředitel nemocnice.

Rozhoduje rychlost

První pacienti přijíždějí po půl hodině a nejtěžší pacienti jsou popálení na více než 90 procentech těla. O převoz první vlny pacientů se postarali turečtí vojáci z nedaleké základny, kteří nejtěžší případy vezli ihned po uhašení do nemocnice KAIA.

Pacient v péči českého personálu má hluboké popáleniny na 90 procentech tělesného povrchu, popálené dýchací cesty, vzhledem k rozsahu popálení nelze rozeznat ani původ poraněného.

Následují již rutinní úkony sehraného týmu – zajištění vstupů do cévního řečiště a dýchacích cest, uvedení pacienta do umělého spánku, prvotní vyšetření k vyloučení poranění vnitřních orgánu, ultrazvuk dutiny hrudní a břišní, rentgenové snímky hrudníku a pánve, odběry na krevní testy. Krusta spálené kůže tísní krevní oběh a přerušuje dodávku krve mozku a končetin, jako krunýř brání hrudníku v dýchání. Chirurgové neodkladně provádějí razantní nářezy a uvolňují stlačené cévy, hrudník se může volně rozvíjet.

Z pacientů „mumie"

Po dokončení prvních vyšetření jsou pacienti převezeni na jednotku intenzivní péče, kde probíhá další léčba. Je třeba odstranit spálené mrtvé tkáně. Po dokončení nekrektomie se z pacientů mizících pod vrstvami flamazinu a obvazů stávají skoro „mumie".

Po čtyřech hodinách jsou všichni pacienti ošetřeni a stabilizováni. Na všech členech týmu je znát únava, ale i úleva, všichni intenzivně pracovali a  mnohokrát trénované postupy se v praxi osvědčily. Organizace i činnost všech týmů byla příkladná, i při velkém množství kriticky nemocných fungoval výtečně nacvičený systém péče. Ale i zdravotníci musí někdy jíst. Při hromadném jídle je opět vyhlášen MASCAL.

A vše se opakuje tři dny. Popálených bylo více než 150. 
 Květoslav P. a Pavel Matoušek