Můžete vysvětlit jakou souvislost má vaše zatím poslední dílo s oblastí Kladska?
Od dětství jsem o Kladsku věděl, protože jsem z Opočna. Za první republiky bylo mezi lidmi velké povědomí. Na druhé straně hranice totiž byl takzvaný český koutek, kde žili naši krajané, kteří nikdy nepodlehli germanizaci. Tehdy u nás vycházely třeba časopisy „Z kladského pomezí" a „Kladská stráž". Spousta lidí je u nás odebírala. Vše se ale změnilo za války. Ani po jejím skončení to nebylo lepší. Na chvíli se totiž z Kladska stala země nikoho a pořádně se nevědělo, ke kterému státu bude patřit. Nakonec připadlo Polsku a s odsunem německé menšiny byli odtamtud vyhnáni i kladští Češi. Tím v podstatě zanikla jedna pozoruhodná lidová kultura.

Něco se nám ale přece jenom dochovalo. Hodně toho zaznamenal Josef Štefan Kubín, jehož texty jsem byl doslova okouzlen. Ten se snažil zachytit i písně, jenže neměl muzikantské vzdělání. Ty písně tak třeba nejsou rytmicky správně. Dříve jsem je opomíjel, protože se mi zdály jednoduché. Nyní jsem se k nim ale vrátil a řekl jsem si, že by stálo za to je zachovat pro budoucnost. Upravil jsem proto rytmizování tak, aby vyhovovalo potřebám hudebníků.

Písničky jsem ještě doplnil úvody, mezihrami a dohrami. Snažil jsem se to však nedělat příliš moderně, abych nepoškodil původ jednoduchosti. Velice bych si přál, aby se tyto písně dochovaly, protože hudebních památek z Kladska máme hrozně málo.

Kolik času vám práce zabrala?
Dělal jsem to letos na jaře asi měsíc. Šlo mi to velice špatně, protože již nemohu hrát na klavír a psát pravou rukou, která mi ochrnula. Musel jsem psát levou a to bylo opravdu hrozné.

Je už jasné, kde jinde budou ještě lidé moci tyto skladby slyšet?
Žádný další koncert zatím naplánovaný není, ale předpokládám, že se rozhodně uskuteční. Jde mi hlavně o to, jak jsem již řekl, aby se písně zachovaly. Pokud je bude někdo za padesát let upravovat, vůbec mi to nevadí. Chtěl bych, aby se  vztah ke Kladsku u nás trochu oživil. Dnes si s ním lidé spojují jen nakupování na tržnici nebo výlet za rybolovem. To, že se tam do poloviny dvacátého století nacházel onen kouzelný český koutek, už ale mnohdy nevědí.