Cílem je zvýšit návštěvnost zdejšího historického a kulturního dědictví a přilákat sem další turisty, což je jedna z mála možností, jak region více rozvíjet.

O těchto plánech a mnoha dalších pro následující dotační období informovali na konferenci v polských lázních Kudowa Zdrój v minulém týdnu zástupci krajů a Euroregionu Glacensis, který sdružuje kraje, města, obce či jejich sdružení z obou stran česko-polské hranice.

Královéhradecký kraj jako vlastník silnic bude žádat na obnovu cest na Broumovsku stovky milionů korun. Požadavek na dotaci činí zhruba 30 milionů eur, tedy asi 828 milionů korun. Mají se opravit dopravní tepny protínající Broumovský výběžek. Rekonstruovat kraj chce silnici od hraničního přechodu v Meziměstí do Broumova a odtud až k hraničnímu přechodu v Otovicích. Uvedl to na konferenci Roman Klíma z Královéhradeckého kraje.

Další silnice, navržené k opravám, jsou od Šonova do Broumova a dále do Božanova. Další cesta je pak od Machova k hranici. Na tyto opravy by měli navázat Poláci s opravami cest na své straně.

Právě v Božanově a v Machovské Lhotě se má také zpřístupnit hraniční přechod pro osobní vozidla. Obce už to projednaly.

„Z běžných přechodů pro cyklisty, lyžaře a pěší se stanou přechody pro osobní automobily. V tuto chvíli je tam na cestách zákaz vjezdu a po rozšíření komunikace a výstavbě nové by se měl zvýšit statut přechodu pro osobní auta do dvou a půl tuny. Důležité je, že samosprávy obou obcí s tím vyslovily souhlas na základě místních referend a hlasování v obcích, že skutečně jim nevadí tyto nové silniční tahy. Bereme to, že se jedná o lokální záležitosti, které zejména budou přispívat k místní výměně občanů, případně cestovního ruchu. Neočekáváme, že by tam šla tranzitní doprava," ubezpečil sekretář Euroregionu Jaroslav Štefek.

Euroregion nyní připravuje podklady pro žádosti o dotace na další společné projekty na obou stranách hranice a vůbec administraci, aby až to bude možno, stihl vše podat řádně a včas.

Nejlepší spolupráce přes hranici

Právě Euroregion Glacensis totiž bude společným projektům v dalším programovacím období pomáhat. Má s tím bohaté zkušenosti z minulých let, kdy se mu podařilo získat desítky milionů eur na rozvoj pohraničí a společné projekty včetně staveb silnic či populárních rozhleden. Spolupráce, jakou Euroregion dosud nastavil, je podle evropských orgánů jednou z vůbec nejlepších přeshraničních v rámci celé Evropské unie.

Projekty pro nadcházející roky představili zástupci z české a polské strany právě na konferenci v Kudowě.

„Česko-polský dotační program je v tuto chvíli zaměřen více než na cestovní ruch spíše na takzvanou obnovu historického a kulturního dědictví v pohraničí. My se tedy v tuto chvíli zaměřujeme na tyto aktivity a přizpůsobujeme tomu požadavky. Jedna z těch věcí, jak vůbec zpřístupnit historické dědictví, je samozřejmě doprava, což jsou zásadní věci. Pokusili jsme se proto zkoordinovat náměty dopravních projektů, které jsou zejména v Královéhradeckém kraji a měly by mít přímý dopad pro turisty," uvedl Jaroslav Štefek. Na konferenci zaznělo, že další cesty se mají například opravovat na Trutnovsku, nebo na Rychnovsku. Tady chce kraj požádat o dotaci ve výši 8,8 milionu eur, tedy asi 242 milionů korun, na opravu silnice vedoucí přes hřeben Orlických hor z Říček k přechodu v Orlickém Záhoří. Tuto cestu mimo turistů a obyvatel využívají třeba i dělníci, kteří jezdí z Polska do automobilky v Kvasinách.

Euroregion bude žádat Evropskou unii o dotace i z jiných oblastí. „Budeme například jednat o možnosti zpřístupnění dějin hornictví na Trutnovsku více návštěvníkům než doposud," dodal Jaroslav Štefek.

Euroregion by měl také nadále zůstat správcem takzvaného Fondu mikroprojektů. „To jsou opět malé drobné prostředky na místní výměnu, ať už mládeže, sportovců, hasičů, sdružení z obcí a měst… Budeme se samozřejmě nadále pokoušet rozvíjet spolupráci mezi Čechy a Poláky na všech úrovních. Takový náš osobní cíl je také dostat činnost Euroregionu více do povědomí na školách, aby si už školáci uvědomovali možnosti, které tady jsou. Mladí už se totiž mnohem lépe orientují ve výměně, nemají historické zábrany, nemají problém setkávat se s přáteli z cizích států, takže toto chceme rozvíjet," sdělil Jaroslav Štefek.

Fórum se konalo ve dnech 2. 3. října 2014 na polské části Euroregionu Glacensis v městě Kudowa Zdroj. Zmiňované fórum bylo realizováno v rámci projektu „Síťová spolupráce v Euroregionu Glacensis", který je spolufinancovaný z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007 2013, Prioritní osa III: Podpora spolupráce místních společenství , Oblast podpory: 3.1 Územní spolupráce veřejných institucí.