Nové očko se tak dostalo na Kryblici, hlídat bude z penzionu Úsvit. „Kamery snímají veřejné prostranství celkově, nikdo nesleduje Frantu Vomáčku, jak chodí do práce a z práce,“ objasňuje ředitel Městské policie Radek Svoboda. Další dvě kamery budou umístěné v Horním Starém Městě na ZŠ Mládežnická. „Zde budeme sledovat veřejné prostranství kolem školy jako je například dětské hřiště i samotnou budovu školy. V minulosti zde docházelo k poškozování cizího majetku, narušování občanského soužití, veřejného pořádku a v neposlední řadě i k trestným činům sprejerství,“ říká Svoboda.

Městský kamerový dohledový systém v Trutnově je podle zkušeností strážníků důležitým prvkem prevence kriminality a její eliminace ve městě, ochrany veřejného pořádku a vytvoření bezpečných zón pro občany v rizikových lokalitách.

„Místa, kde jsou kamery umístěny, vybíráme na základě statistických analýz kriminality a závadového protispolečenského jednání. Samozřejmě vycházíme ze souhlasného doporučení Policie ČR. Výsledkem pak je pokles kriminality a dalších protispolečenských jevů,“ vysvětluje starosta města Trutnova Ivan Adamec.

POMÁHÁ I DOPRAVĚ

„Jen v roce 2016 bylo díky systému kamer zjištěno 240 událostí, což je více než dvojnásobek oproti předchozímu roku,“ vypočítává ředitel Městské policie Radek Svoboda.

Kamery policisté používají zejména k zajištění pocitu bezpečí a ochrany osob, dále k řešení aktuální dopravní situace, při pátrání po hledaných nebo pohřešovaných osobách, ke kontrole odložených či podezřelých předmětů.

„Záznamy poskytujeme i jako důkazní materiál pro objasňování a zjišťování dopravních přestupků, využívají se při případných zdravotních potížích lidí, ale jsou důležité i k součinnosti složek integrovaného záchranného systému, při monitoringu hromadných akcí a shromáždění a pomáhají i při případném monitoringu zákroků hlídek,“ doplňuje ředitel Měststké policie Radek Svoboda.