Pro děti i dospělé byla připravena procházka lesem za pohádkou aneb Elce pelce o Popelce. Děti byly zapsány u prezence a hned poté si mohly i s rodiči vyzkoušet lukostřelbu. Dále za branou do pohádky pro ně byly připraveny kuželky, pak s Popelkou přebíraly hrách a macecha s dcerou je kontrolovaly.

Mezi stromy malovaly na plátno, prošly bludištěm cestou – necestou a jezdily na dřevěných konících. U selky si pochutnaly na domácích koláčích, s hudební skupinou a princeznami si zazpívaly a zatančily, až došly ke zbrojnošům, kteří hlídaly Popelku a prince.

Zde děti hledaly střevíček,  seznámily se s panem králem a královnou. U švadlenky přišily dřevěný knoflík, namalovaly obrázek a za odměnu si naplnily cukrový oříšek. U závory se s nimi rozloučil pantáta. V přírodním areálu byl pro děti připraven dětský koutek, střelnice a kolotoč. Celou akci ozvučil DJ Čenda. Na každém ze stanovišť byly pro děti připraveny drobné odměny, sladkosti a domů si odnášely i pamětní list od Popelky.

Chtěla bych poděkovat všem hercům, pomocníkům, organizátorům a pekařkám za perfektně odvedenou práci a za prezentaci obce Byzhradec. Děkuji také sponzorům naší akce a všem návštěvníkům, které neodradilo proměnlivé počasí a přišli s dětmi oslavit jejich den.
⋌Za obec Byzhradec Jablonská Jana