V těchto dnech například Česká školní inspekce prošetřuje podezření, že na několika středních školách se při skládání zkoušky z dospělosti podvádělo. Do těchto praktik přitom mohli být zapojeni i někteří pedagogové, kteří měli zkoušeným radit.

Nad rychnovským okresem sice žádný stín podezření neleží, zdejší ředitele ale tyto informace příliš nezaskočily.

„Četl jsem článek, který tyto pochybnosti uváděl již ve vztahu k loňským maturitám. Shodných odpovědí v písemných pracích nemohlo být dosaženo jinak než opisováním," uvedl Milan Maršík, ředitel průmyslové školy v Dobrušce.

Podle něj stojí za problémem dva hlavní faktory. Jedním jsou individuální pochybení, která jsou vyvolána obavami některých škol z velké neúspěšnosti svých svěřenců a tím i ztráty kreditu.

Druhou příčinou je pak určitá nedokonalost v organizaci státních maturit. Ovlivňování výsledku zkoušky je umožněno tím, že zadavatelem je učitel z dané školy a nikoliv nestranný pozorovatel.

To, že by se však něco takového mohlo týkat i dobrušské průmyslovky, ale její ředitel vylučuje. „Školy našeho typu nemají podvádění zapotřebí. Z matematiky jsme tu měli pouze čtyři neúspěšné studenty. V ostatních předmětech pak nikdo takový nebyl," dokazuje ředitel s tím, že podezřelé by bylo, pokud by snad výsledky školy měly být ještě lepší.

Shodně se na objektivnost testování dívá ředitel rychnovského gymnázia: „Někde se určitě podvádí a je to špatně. Nejde tomu zabránit, protože testy žákům předkládají učitelé ze školy. Mohou jim to klidně nadiktovat. Pokud by měla být absolutní spravedlnost, měly by se testy psát online,"má jasno Petr Kačírek.

Podle jeho názoru se ale stejně časem přijde na ty školy, které při testování podvádějí. Takové praktiky pochopitelně musí vadit většinové části studentů, která je tak stavěna do nevýhodné pozice.

„Podle mě se nedá uhlídat, jestli někdo opisuje nebo podvádí. Slyšela jsem o tom, že se to stává. Mrzí mě, že má někdo tu drzost vytáhnout při maturitě tahák. Vůči poctivým studentům je to nefér," říká maturantka Adéla Šmídová.

Ředitel dobrušské průmyslovky míní, že v minulosti bylo podvádění rovněž možné, nebyl však k němu důvod. „Do zavedení státních maturit vše garantovala škola. Všude si tak mohli upravit podmínky přesně podle svých potřeb," řekl dále Milan Maršík, podle něhož bylo zrušení obtížnější varianty zkoušky krokem zpět. Snaha nastavení jedné laťky pro různé druhy škol totiž táhne k průměrnosti ty s nadanějšími žáky.

„Pro gymnázia není státní maturita žádným přínosem," potvrzuje Petr Kačírek, ředitel rychnovského gymnázia.

Jednoúrovňová zkouška postrádá smysl i podle dalšího z oslovených ředitelů. „Kvalita různých škol se sice může částečně vyrovnat, ale porovnávat gymnázia, obchodní akademie a studijní a učební obory s maturitou jedním testem není dobré," potvrdil Václav Pavelka, ředitel obchodní akademie v Kostelci, který podle svých slov nechápe pedagogy kryjící podvádění.

O tom, že slabinou pro objektivnost zkoušky je především lidský faktor, je přesvědčena i ředitelka zemědělské školy v Kostelci: „Současný systém nedává žádnou záruku, že se k externím hodnotitelům dostanou data, která byla získána skutečně objektivně," upozornila Yvona Bůžková.

Pro a proti zkoušky očima žáků a kantorů

STUDENT

Dominika Jablonská, 20 let, Rychnov nad Kněžnou
Na státní maturitě nevidím nic dobrého. Stojí zbytečně moc peněz a nikde se k ní nepřihlíží. Navíc srovnává nesrovnatelné – obory s maturitou a gymnázia. Jediným pozitivem pro mě bylo, že byla maturita lehčí. Stejně bych však radši skládala klasickou zkoušku.

Adéla Šmídová, 20 let, Častolovice
Maturity nejsou objektivní. Studenti, kteří odpovědi natipují, mohou skončit lépe, než ti, kteří nad otázkou skutečně přemýšlí. A srovnání to také žádné nepřináší, státní maturity jsou zbytečné.

KANTOR

Petr Kačírek, ředitel Gymnázia F. M. Pelcla v Rychnově nad Kněžnou
Velký minus vidím v ohromné administrativě. Ačkoli došlo oproti loňsku k mírnému zjednodušení, stále se u nás maturuje měsíc a to je opravdu náročné. Nevidím žádný přínos pro kvalitu vzdělávání. Dobré je jen to, že se může odhalit, které školy připravují své studenty nedostatečně a následně je třeba zrušit.

Václav Pavelka, ředitel Obchodní akademie v Kostelci nad Orlicí
Plusem je pro mě porovnání kvality výuky na stejných školách. Různé školy se ale nemohou porovnávat na základě jednoho testu, v tom vidím minus.