V současnosti jí tak zbývá pouze jediná možnost – obrátit se na Evropský soud pro lidská práva. Ten ale nemůže českým soudům nic nařizovat. Může pouze rozhodnout o tom, zda nebylo stěžovateli upřeno jeho právo na spravedlivý proces. V takovém případě by se poškozená strana mohla dožadovat adekvátního finančního odškodnění.

Zda se na něj potomci bývalých majitelů obrátí, je ale v tuto chvíli nezodpovězenou otázkou. „Do dnešního dne nám nebyl verdikt soudu doručen. Teprve potom můžeme něco komentovat," prohlásil Tomáš Nahodil, právní zástupce Kristiny Colloredo-Mansfeldové.

Její nároky již dříve odmítl okresní a poté i krajský soud, protože restituční nároky se vztahují pouze na majetek zabavený po roce 1948. Výjimkou je židovský majetek zabavený nacisty. O tom, že opočenský zámek spadá právě do této kategorie, se ale Kristině Colloredo-Mansfeldové přesvědčit soud nepodařilo.