„Dosud nedokončená jednání jsou pouze o parcele, která je ve vlastnictví Státního pozemkového úřadu. V případě všech ostatních vlastníků se již připravují smlouvy o převodu," uvedla Markéta Fingrálová, vedoucí odboru majetku a rozvoje města Opočna, s tím, že zbývající parcela by měla být zajištěna pomocí směny.

Z důvodu jednání o převodu  potřebných pozemků muselo být odloženo i závěrečné vyúčtování dotace. Dopravní stavba byla totiž z větší části hrazena z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury.

„Lhůta pro dořešení celé záležitosti je do konce letošního září, takže věřím, že se vše stihne. Pokud ne, bylo by ještě možné tuto lhůtu prodloužit do konce roku," zachovává optimismus Markéta Fingrálová.
V případě další problematické cyklostezky již došlo k výraznějšímu posunu, nicméně ještě zbývá k dořešení celá řada dalších záležitostí.

„O pozemku v katastru Čestic bylo již dosaženo dohody. Nyní bude záležet na tom, jak se k celé věci postaví tamní zastupitelstvo a zda ujednané podmínky schválí," řekl Jiří Bartoš, starosta Kostelce nad Orlicí a předseda dobrovolného svazku obcí Orlice, který je investorem celé akce.

Krom toho se ještě jedná například o pozemku, který je ve vlastnictví Správy železniční dopravní cesty a nachází se na pomezí katastrů Kostelce a Častolovic.

„S největší pravděpodobností zatím podepíšeme nájemní smlouvu a současně s tím budeme jednat o zřízení věcného břemene. Od Českých drah a většiny soukromých vlastníků jsme již získali příslib k prodeji," řekla Jarmila Novohradská, starostka Častolovic, ale zároveň upozornila na další problém, který se s užíváním objevil.

„Cyklostezka je opravdu krásná a lidmi je hojně využívaná. Někteří neukáznění cyklisté ale působí problémy v blízkosti továrny Orsil. Místo toho, aby sesedli, ani nedají přednost vozidlům. Toto místo budeme muset lépe zabezpečit," uzavřela Jarmila Novohradská.