„Kvůli počasí jsme začali se stěhováním až v květnu. Archiválie jsou totiž citlivé především na vlhkost. Nyní dochází k jejich přesunům dvakrát týdně," uvedla Lucie Morávková, ředitelka archivu.

V době letních prázdnin bude stěhování nutně kolidovat s dovolenými. Přesuny totiž zvládá archiv jen s pomocí svých osmi zaměstnanců. Vše by se tak mělo dokončit v září.

To ovšem neznamená, že by instituce neplnila svou funkci. „Uzavřena je pouze badatelna. Všechny ostatní služby nadále poskytujeme v prostorách, které máme stále pronajaty na zámku," ujistila ředitelka.

Budoucí využití přízemí Kolowratského zámku zatím ještě není zcela zřejmé. „Já sama jsem se žádného jednání neúčastnila. Výpovědní lhůta ale končí až za rok, takže je zatím dostatek času budoucí využití vyřešit," řekla kastelánka Zdeňka Dokoupilová.

Pro vystěhování ze stávajících prostor archivu je tak dostatečná rezerva. Zbývající čas bude využit k tomu, aby se na zámku vše uvedlo do původního stavu.

„S ředitelkou archivu jsme domluveny, že jakmile bude vše vystěhované, zajdeme na místo a domluvíme se, co vše by bylo potřeba na zámku udělat," dodala kastelánka.

Novým sídlem archivu bude bývalá hasičská zbrojnice, která byla již vloni za osm milionů korun adaptována pro potřeby archivářů. Jejím vlastníkem je tak nadále ministerstvo vnitra, které investici hradilo a pod nějž spadá jak hasičský záchranný sbor, tak archivy.

V novém působišti budou mít písemnosti podmínky, které odpovídají neustále vzrůstajícím nárokům na jejich uskladnění. A nejen to.
„Prostory, do nichž se stěhujeme, jsou nesrovnatelně větší. Budeme tak mít kapacitní rezervu na několik desetiletí," uzavřela Lucie Morávková.