AOPK ocenila zejména fakt, že objemově velká stavba v exponované krkonošské poloze je proporčně i barevně zdařile začleněná do zástavby Horní Malé Úpy. Střízlivé řešení exteriéru vytváří příjemný kontrast s ladným interiérem. Novému majiteli se ve spolupráci s architekty z pražského studia ADR podařilo dodat budově Pivovaru Trautenberk, spojeného s restaurací a ubytovnou, původní lesk. "Díky respektu k původním hodnotám objektu i okolní krajiny a zvládnuté rekonstrukci tak došlo k zatraktivnění celé horské obce," zdůvodnila ocenění odborná komise.

Vysoko položený pivovar vyrostl na místě někdejší Tippeltovy boudy v Malé Úpě. Stavba z roku 1911 byla známá hlavně jako hotel Družba, který existoval u hraniční závory s Polskem padesát let. "Bouda má nádhernou historii, více než stoletou. V roce 1929 proběhla rozsáhlá rekonstrukce, štít byl o devadesát stupňů jinak než je dnes. Na tu dobu to byla jedna z nejmodernějších staveb vůbec. I dobové fotografie potvrzují, že to byla jedna z nejlepších bud v Krkonoších," říkal při slavnostním otevření v prosinci 2016 majitel Martin Kulík.

Tippeltova bouda byla prvním místem, kde měli v Malé Úpě elektřinu v domě. Při rekonstrukci odhalili její noví majitelé řadu zajímavých nálezů. "Třeba pískovcové schody a sloupy, to je velká rarita. Tehdy to byla velmi pokroková věc. Na půdě se našly původní dřevěné vyřezávané lustry," dodal Kulík.