Nové bezpečné propojení s Hradcem Králové pro pěší a cyklisty z Piletic by tak mělo být hotové do léta příštího roku. Předpokládané náklady na tuto novou cyklostezku jsou 8,5 milionu korun.

Zastupitelé budou na zasedání v příštím týdnu schvalovat vypsání veřejné soutěže na firmu, která by se stavbou první etapy stezky měla být hotová do pěti měsíců od předání staveniště. Město bude zároveň na tuto investici žádat o dotaci z IROP, ta by mohla činit až 90 % uznatelných nákladů.