Pevnostní město se již potřetí stalo dějištěm kdysi vyhlášeného a hojně navštěvovaného Masopustu. Kromě pochoutek z čuníka si mohli návštěvníci odnést i zážitky v podobě ručního mletí mouky či kovářského umění předků.

Někteří nechali také své drahé polovičky v rukách místního kata. K úhoně na údech či dalších částech těla však nedošlo. Městem se nakonec vydal i průvod masek.