„Kromě rekonstrukce vnitřních prostorů chceme vybudovat i návštěvnické centrum, které zpříjemní návštěvu této velmi vyhledávané národní kulturní památky,“ plánuje náměstkyně hejtmana Martina Berdychová. Mluvčí úřadu Dan Lechmann doplnil, že krajská rada schválila vypsání výběrového řízení na stavební práce za bezmála 74 milionů korun. Tyto práce se dotknou jak komplexu krytů a podzemních chodeb, tak vstupní haly a sálů s expozicemi. Opraví se i zázemí pro zaměstnance či příjezdová cesta a parkoviště. „Obnova návštěvnické trasy bude čítat stavební úpravy nadzemních objektů Zelený, Můstek, Jeřáb, Polsko, ale i podzemních prostorů mezi Můstkem a Zeleným. Restaurátorské práce provede specialista s povolením ministerstva kultury,“ sdělila Berdychová s tím, že navržený postup bude muset předem odsouhlasit Památkový ústav a odbor kultury a památkové péče krajského úřadu.

Pevnost Dobrošov, která vznikla na obranu národa před druhou světovou válkou, je ve vlastnictví Královéhradeckého kraje od roku 2015, kdy ji kraj bezplatně převzal od Armády České republiky. Provoz pevnosti už několik desetiletí zajišťuje Regionální muzeum v Náchodě.   (reh, lech)