„Od ministerstva práce a sociálních věcí jsme již příslib dostali, ale stále ještě nevíme, kolik nám uvolní kraj. Jako nezisková organizace jsme ale zvyklí dívat se i jinam. Kdybychom spoléhali jen na stát, své služby bychom museli omezovat," řekla Ilona Mikušová, předsedkyně občanského sdružení Orion, které pomáhá rodinám dětí s handicapem.

Sdružení tak každoročně usiluje o nejrůznější granty Evropské unie. Pomoc individuálních sponzorů organizace využívá především při probíhající rekonstrukci nového denního centra v Dlouhé Vsi.
Vloni vystačil více než pětimilionový rozpočet na zajištění osobní asistence pro 82 dětí. Více než čtyřicítka jich využívala denní centrum.

S kolika přesně penězi budou letos hospodařit, ještě nevědí ani v geriatrickém centru v Týništi nad Orlicí. Ministerstvo sice dalo výši své podpory na vědomí, ale ta každoročně činí něco přes dva a půl milionu z celkového více než šestnáctimilionového rozpočtu. Z něho je hrazen provoz domova důchodců, denní stacionář i pečovatelská služba.

Pokryjí náklady

„Naším zřizovatelem je město, ale rozpočet by se měl schvalovat až v březnu. Tak to však bývá každý rok. Podle předběžné dohody nám radnice poskytne přibližně stejnou částku jako vloni," uvedla ředitelka Marie Vacková.

Dodala, že vedle plateb od klientů budou v centru spoléhat ještě na pomoc kraje a okolních měst a obcí. Pokud se podaří něco ušetřit, počítají zde i s menšími opravami.

I opočenské sociální služby počítají s tím, že s vypětím sil se jim podaří dosavadní nabídku zachovat. „Provozní náklady bychom měli pokrýt, ale na nákupy nových pomůcek nemůžeme pomýšlet," potvrdila ředitelka Kamila Vilímková.

I ona již od ministerstva obdržela příslib. Více než jeden a půl milionu je ale jen zlomek ze zhruba devítimilionového rozpočtu domova důchodců a pečovatelské služby.