„Na stavbu Stezky, pěšiny a chodníky do Ratibořic a na Rozkoš bylo už v roce 2011 vydáno stavební povolení, ale vzhledem k nedostatku finančních prostředků jsme požádali odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu v Náchodě o jeho prodloužení," řekl tajemník. Náchodský městský úřad žádosti vyhověl a stavební povolení bylo prodlouženo do 30. ledna 2016. „Do té doby se budeme snažit získat nějaký grant na tuto akci," uvedl Hitschfel.

Stezky, pěšiny a chodníky do Ratibořic a na Rozkoš by přišly celkem na 10 milionů korun. Předpokládá se, že většinu peněz by pokryl případný grant, zbytek bude muset doplatit město.

V současné době je město a okolí křižuje několik turistických tras, stezek a cyklotras. „Už pár let jsme součástí projektu City Walk, jehož cílem je rozšíření turistické nabídky česko -polského pohraničí," prozradil starosta Tomáš Hubka. Kromě České Skalice a moravského Přerova se na projektu podílejí čtyři polská města.

Městská turistická trasa City Walk má dva okruhy. První vede centrem města a měří 2,5 kilometru. Druhý okruh zavede turisty až do Babiččina údolí a měří 8 kilometrů. Trasa zahrnuje 11 zastavení. Dále je tu osm pěších turistických tras v okolí, které mimo jiné zahrnují atraktivní Babiččino údolí. Jejich délka se pohybuje od 8,5 kilometru do 27 kilometrů. Na své si přijdou i cyklisté, kteří mohou využít cyklotrasy Okruh Boženy Němcové pro středně zdatné cyklisty a Po stopách bojů války 1866. Obě trasy se vinou v okolí Ratibořic.

Samostatnou kapitolou je Stezka Johna Lennona, která vede od rozcestníku u vstupu do Bažantnice. Délka této stezky je 700 metrů. Procházka turisty zavede k pravděpodobně jedinému Lennonovu pomníku v České republice, který připomíná slavného hudebníka, skladatele a politického aktivistu a člena hudební skupiny The Beatles. Pomník vznikl v roce 1986 jako symbol svobody v komunistické diktatuře. V prosinci roku 2012 byl pomník zrestaurován a znovuodhalen členy Klubu Konvalinkových umělců a volnomyšlenkářů.

Hynek Šnajdar