Další tři psi zůstali na základě rozhodnutí pracovníků odboru životního prostředí města Jičína ponecháni svému osudu. Podle vyjádření úředníků a veterinářů jsou zvířata v dobré výživové kondici, i když v nevhodných podmínkách. Pejsky ve Sběři ovšem do dnešního dne nikdo nekontroloval, a tak stále čekají na vysvobození.

Verdikt úřednic zaskočil samotného šéfa hradecké veterinární správy Aleše Hantsche. „Velmi mě to překvapilo, zatím se nám to nestalo. Nemáme žádné oficiální informace, jednání se starostou Jičína musí všechno vyřešit,“ tvrdí ředitel krajské správy a pokračuje: „ Návrh na odebrání jsem podepsal 24. ledna. Chyby byla v tom, že nás nepřizvali k odběru. Za normálních okolností musíme být na místě,“ upozorňuje Hantsch.

Jeho slova potvrzuje i mluvčí Státní veterinární správy v Praze Petr Vorlíček. „Krajská veterinární správa nebyla obcí s rozšířenou působností přizvána k odebírání psů, což lze považovat za chybu, protože standardně u těchto akcí úřední veterinární lékaři asistují,“ potvrdil. „V těchto welfarových kauzách je prvotním rozhodovacím subjektem obec s rozšířenou působností, krajská veterinární správa funguje jako odborný garant, který navrhuje řešení, o kterých rozhoduje v tomto případě právě Jičín. Předmětný chov je stále ze strany krajských veterinářů monitorován a rovněž trvá stanovisko, aby psi, na které je odborné posouzení a předání podnětu, byli odebráni,“ uvedl tiskový mluvčí.

Do kauzy se vložil i ředitel Státní veterinární správy Zbyněk Semerád.

„Jednal jsem s ředitelem Hantschem. Podle původních nálezů by měli krajští veterináři dát návrh na odebrání a na snížení počtu zvířat nebo zákaz chovu,“ uvedl Semerád a nakonec upřesnil: „Jde od nás podnět, aby se ve Sběři chov zakázal.“ Podle Semeráda není kauza u ledu a veterináři mají pokyny, jak mají dál postupovat.

O záchranu zvířat bojuje také Liga na ochranu zvířat.

Lidé, žijící nyní ve Sběři, pochází z Ledců u Hradce Králové. Liga na základě podnětů upozorňuje na týrání chovaných zvířat krajské veterináře od roku 2015.

„Bohužel inspektoři nekonají tak, jak jim umožňuje zákon 246 na ochranu zvířat a přistupují po celou dobu, co je kauza sledována, velmi laxně a nečinně a vše považují za přiměřené a v normě,“ poukazuje na nedostatky členka Ligy Janet Rumlová.

„Výsledek kontrol můžete vidět ve Sběři, kam až to muselo dospět, do jaké fáze. Čiko byl po mnohaletém úsilí a opakovaných žádostí odebrán až na sklonku jeho života okolo jeho deseti let, na samém pokraji fyzického a psychického vyčerpání z hladu, žízně, zimy, nemožnosti volného pohybu. Znal pouze samý křik a hluk, nadávky a ubližování. Byl pak agresivní ze strachu,“ vypráví Janet Rumlová.