Původně plánovaná nádrž v Mělčanech je již minulostí a alternativa v podobě suchého poldru je také zatím v nedohlednu.

„Dílčí opatření byla učiněna již po povodních. Velkým problémem tehdy byla propusť pod mostem u Chábor, která se ucpala a voda se valila na Dobrušku. To už by se stát nemělo. Avšak vždy, když vydatně prší, zvedne se hladina řeky a zahrádky to zaplaví," říká starosta Dobrušky Petr Tojnar.

Město už víc udělat nemůže. Stejně tak i okolní obce. Na tahu tak zůstává ministerstvo životního prostředí a Povodí Labe.
„V tuto chvíli je jedinou variantou stavba suchého poldru.

Ministerstvo životního prostředí ani jemu podřízené organizace rozhodně nebudou podnikat žádné kroky, které by jeho realizaci mohly zabránit," uvedl před časem na setkání v Dobrušce tehdy ještě ministr v demisi Tomáš Chalupa. Záležet tak bude především na Povodí Labe, které je investorem.

„Musíme jednat s velkým množstvím vlastníků, jichž se budou týkat výkupy pozemků nebo zřízení věcných břemen. V krajním případě bypřicházelo v úvahu i využití institutu vyvlastnění," uvedl Marián Šebesta z Povodí Labe. Nový příslib hovoří o dokončení stavby v roce 2016.⋌