Poputují jim náhrady v celkové výši 134 miliard korun. Co se bude restituovat na Rychnovsku je však zatím jedním velkým otazníkem.

To dělá vrásky na čelech některých starostů měst a obcí v okrese. Především pak těch, ve kterých na církevních pozemcích leží také obecní budovy.

„Na takových místech tu stojí několik objektů. Například i náš obecní úřad," prozrazuje starosta Janova Josef Macek. Doufá, že se se zástupci římskokatolické církve dohodne na prodeji či pronájmu této půdy za přijatelnou cenu.

Největší obavu nemá ze samotné restituce, ale z toho, že by se mohl do situace zapojit někdo další. „Snad do prodeje nevstoupí ‚vykukové', kteří se budou chtít obohatit," říká starosta.
Prý se není čeho bát

Petr Suchomel z královéhradecké diecéze obavy starostů mírní. Podle něj není rozhodně žádný důvod propadat panice.
„V zájmu příštích generací i toho, aby byla církev soběstačná, budeme žádat o navrácení co nejvíce majetků. Nechceme je prodávat, to by přineslo jen krátkodobý efekt. Můžu však slíbit, že nikdy nepůjdeme proti veřejnému zájmu," vysvětluje.

Podle něj se s obcemi budou snažit dohodnout ke spokojenosti obou stran. V úvahu proto připadají pronájmy za přijatelné ceny.
Navíc oprávněnost každé žádosti o restituci budou muset ještě potvrdit státní orgány.   

Římskokatolická církev zatím nechce specifikovat, jaké majetky bude požadovat zpět. Nové informace k restitucím pochopitelně proto nemají zatím nikde.

Církev bude možná restituovat i v Potštejně. Jedná se o úzký pruh, který brání další výstavbě. Kvůli tomuto pozemku nelze rozšířit inženýrské sítě, vztahuje se na něj totiž blokační paragraf.
Starosta Potštejna však obavy, že by ses s církví nedohodl, nemá.

„Navíc se u nás jedná jen o tento pozemek. Jinde je situace složitější. To když v určitých obcích leží na církevních pozemcích například obecní úřady," říká Petr Dostál.

Na konkrétní informace si tedy budou obce muset ještě počkat. Církve mají na podání žádostí čas do konce roku.

„Stále přicházejí nové žádosti z farností a ty postupně zpracováváme. Proto zatím nechceme jmenovat konkrétní položky, o které budeme usilovat. Bylo by to zavádějící a mohlo by to vyvolat zbytečnou paniku," prozrazuje biskupský sekretář Petr Suchomel.

Jak je to momentálně s restitucemi?

V pondělí Ústavní soud definitivně potvrdil platnost církevních restitucí.

Církve získají majetek a náhrady v celkové výši 134 miliard korun. Roční lhůta na podání žádostí o navrácení majetku skončí na konci roku.

Biskupství v Hradci Králové zatím nechce prozradit, o které konkrétní položky bude žádat. Je to prý z toho důvodu, že stále zpracovává žádosti od farností a vyhodnocuje je. Navíc každou žádost musí schválit státní orgány.

S obcemi a městy, kterých se budou restituce týkat, však chce jednat 
a pracovat na co nejlepším řešení.  Církev prý nemá v úmyslu jakkoli 
poškodit veřejný zájem.

Barbora Zemanová