„Text vytýkal pořadatelům akce, že informace o konání byly nedostatečné," uvedl místostarosta Vlastislav Matucha. Sám souhlasil s tím, že podklady k závodu organizátoři dodali relativně pozdě a obyvatelé ulic Koněvova a Markova, které byly součástí závodního okruhu, zřejmě neměli dost času poupravit své plány na víkend. Do příštího ročníku je, podle názoru rady, tento aspekt potřeba zlepšit.

Starosta Jiří Liška na tiskové konferenci konstatoval, že shovívavost k hlučnému závodu se pochopitelně liší v závislosti na tom, zda k motocyklovému sportu má člověk vztah či nikoliv. Organizátoři na to musí pamatovat.

Akce, která se letos konala poprvé, se odkazuje k legendárnímu závodu Cena Prachovských skal.