Jaromír Štěpán,
starosta Bohdašína

V obci Bohdašín  letošní rok kromě běžných oprav a údržby obecního majetku plánujeme opravu požární nádrže v místní části Vanovka v rozsahu do 500 tisíc korun. Plánujeme také řadu kulturních akcí. V sobotu 1. 6. se koná dětské odpoledne spojené s odloženým pálením čarodějnic a ohňostroj. Ve dnech 3. 6. až 8. 6. proběhne putovní výstavka zpravodajů měst a obcí okresu Rychnov nad Kněžnou. Sbor dobrovolných hasičů pořádá každoročně ostatkový průvod maškar s večerní zábavou, pouťovou zábavu a posvícenské posezení s grilováním. Druhou sobotu v srpnu se koná již desátý ročník soutěže v požárním sportu „Bohdašínská proudnice" a odpoledne „Bohdašínská lávka". Obec též zajišťuje při příležitosti významných životních jubileí předání gratulace a věcného daru svým občanům. Každoročně se koná v zasedací místnosti obecního úřadu posezení ke Dni matek s kulturní vložkou.

Rubriku „Co je nového, pane starosto?" budeme přinášet každý týden v úterním vydání. Pořadí oslovovaných starostů a starostek bude abecední podle názvu obce.