„Sice jsme vyhlásili výběrové řízení, ale až podle jeho výsledku zastupitelstvo města rozhodne o tom, jestli se bude rekonstruovat či nikoliv. Záleží totiž na ceně. Zatím známe pouze ceny, které spočítali projektanti. Při rekonstrukci kulturního centra a navazující opravě celého Tyršova náměstí se jedná o sedmdesát čtyři miliony korun včetně DPH," vysvětlil situaci Zdeněk Hejna, vedoucí odboru správy majetku nemovitostí.


Původně se předpokládalo, že se „kulturák" podaří obnovit za zhruba třicet pět až čtyřicet milionů korun. Město však předpokládá, že se výběrovým řízením 74 milionů sníží nejméně o třicet procent. „Když od toho ještě odečteme osm milionů na Tyršovo náměstí, tak jsme skoro na ceně, se kterou jsme počítali," tvrdí Zdeněk Hejna.

V současném rozpočtu má Týniště nad Orlicí schváleno na rekonstrukci kulturního centra 18 milionů korun, přičemž v rezervě jsou další peníze, které by se případně uvolnily příští rok. Všechno ale bude záviset na vysoutěžené ceně.


„Pokud se nedostaneme níž alespoň o třicet procent, tak se bude rozhodovat, co dál. Nemůžu předjímat, co řekne zastupitelstvo, ale bude se o tom hodně diskutovat," uvedl Zdeněk Hejna, vedoucí odboru správy majetku nemovitostí v Týništi nad Orlicí.
Budou na to mít, či nebudou?


Přestože není úplně jasné, jak to s rekonstrukcí dopadne, vedoucí kulturního centra Libor Stolín doufá, že se opravovat začne ještě letos. „Nejbližších pár dní bude rozhodujících, protože budeme vědět, jestli na to město má, nebo nikoliv. Momentálně si však nedokážeme určit přesnou cifru, na kterou máme, či nemáme," přiznal Libor Stolín.


Podle jeho slov se jedná hlavně o kompletní změnu interiéru. Nejdůležitější inovací bude srovnání současného hlediště do roviny, měl by tak vzniknout rovný sál a nové výsuvné divadelní hlediště.


Právě to je důvodem, samozřejmě kromě špatného technického stavu budovy, proč se do opravy pouštět.


„Nevyhovující je elektroinstalace, osvětlení i hygienické zázemí. Dalším podstatným důvodem je to, že po uzavření hotelu Orlice chybí ve městě víceúčelový sál, kde by se daly pořádat například plesy a další kulturní akce," řekl starosta města Jaroslav Matička.
Na rekonstrukci panují různé názory


Na posledním zasedání zastupitelstva vzešel návrh seznámit občany města s rekonstrukcí kulturního centra. Na jeho opravy totiž panují různé názory, dokonce i takové, že by bylo nejlepší stávající budovu zbourat a postavit úplně novou. „Ale od architektů a dalších odborníků máme potvrzené, že to je cenově úplně jinde. Dokonce až na několikanásobku toho, co si může město dovolit," přiznal Zdeněk Hejna.


Ovšem hlavním účelem prezentace návrhu není něco měnit, protože Týniště už má na stávající návrh získané stavební povolení a zadané výběrové řízení. Takže by se těžko něco měnilo, protože by se muselo začít znovu.