Opravených sálů by se mohli lékaři i pacienti dočkat po prázdninách na podzim 2015. „V souladu se zachováním poskytované lékařské péče na nejvyšší úrovni dojde v letních měsících roku 2015 k plánované rekonstrukci dvou operačních sálů v Oblastní nemocnici Náchod. Současný stav je zastaralý a nesplňuje nejmodernější požadavky a trendy v oboru ortopedie,“ odůvodnila plánovanou rekonstrukci operačních sálů radní pro zdravotnictví Jana Třešňáková.

Rada Královéhradeckého kraje na svém posledním letošním zasedání schválila výsledky veřejné zakázky na dodávky a služby s názvem „Projektová dokumentace rekonstrukce operačních sálů ortopedie Oblastní nemocnice Náchod a.s.“.

„Investicí do oprav operačních sálů na ortopedii v náchodské nemocnici chceme dostát závazku, který jsme dali lékařům. Vítězem veřejné zakázky na projektovou dokumentaci se stala firma , která vypracuje dokumentaci za částku 488 tisíc bez DPH. Nejvyšší přípustná částka přitom byla 922 tisíc bez DPH,“ informoval Josef Dvořák, krajský radní pro oblast investic.

Předmětem zakázky je vypracování a odevzdání dokumentace pro provádění stavby, která bude obsahovat dokumentaci objektů a provozních souborů včetně jednotlivých profesí, včetně potřebné zdravotnické technologie. Smlouva by měla být podepsána nejpozději na konci ledna roku 2015, termín dokončení dokumentace je dva měsíce od podpisu smlouvy.