Vedení obce očekává, že odpověď z ministerstva školství obdrží nejdéle v červenci. „Žádost jsme podali 16. dubna, ale bylo nám sděleno, že její vyhodnocení může trvat až tři měsíce. Předpokládáme, že bude vyřízena kladně," uvedla Eva Skalická, starostka Olešnice v Orlických horách. Zastupitelstvo obce přitom o tomto záměru rozhodlo již na svém posledním loňském zasedání.

„Tato záležitost je spojena s poměrně složitou administrativou. Proto příprava žádosti trvala několik měsíců," vysvětlila starostka.

V Olešnici však nesedí se založenýma rukama ani nyní a mezi tím již stihli vypsat konkursní řízení na post ředitele zatím ještě neexistujícího vzdělávacího zařízení.

Lhůta pro podávání přihlášek skončila teprve minulý pátek. Přišla pouze jedna a výběrová komise musí nyní zhodnotit, zda uchazeč splňuje všechny předepsané náležitosti. Do své funkce by měl ředitel nastoupit od 1. srpna. Ke stejnému datu by pod nový subjekt přešli i všichni ostatní zaměstnanci, kterým koncem července vyprší smlouvy se základní a mateřskou školou v sousedním Deštném.

Ta převzala zajišťování výuky pro olešnické děti, když se tamní škola dostala do insolvence. V současnosti tak v Olešnici funguje detašované pracoviště Základní a mateřské školy Deštné. Vzniklé náklady jsou obcí Olešnice propláceny.

„Osamostatnění olešnické školy pro nás neznamená nic dramatického. Věříme, že žáci druhého stupně k nám budou nadále dojíždět. Sloučení jsme brali jako výpomoc sousední obci, která se dostala do obtížné situace. Bereme to jako dobrou zkušenost," řekla Alena Křížová, starostka Deštného v Orlických horách, s tím, že odluka rozhodně není způsobena tím, že by model detašovaného pracoviště nefungoval.

To potvrzují i v Olešnici, kde se myšlenky na obnovení vlastní školy alespoň v rozsahu prvního stupně nikdy nevzdali.
„Školu jsme nemohli obnovit, dokud nebylo ukončeno insolvenční řízení. K tomu už ale došlo. Bezproblémová spolupráce s Deštným bude pokračovat při dojíždění žáků druhého stupně," uzavřela Eva Skalická, která předpokládá, že výdaje na vzdělání se v budoucnu nebudou příliš lišit od částek, které nyní Olešnice Deštnému proplácí. Tyto transfery se dosud pohybovaly okolo 800 000 korun ročně.

Změna by se neměla dotknout ani nástupu nových prvňáků. Zápisy do Olešnice se uskutečnily odděleně a děti by tak měly plynule přejít pod nové zařízení.