A nejen tam. Dodavatelské firmy a pracovníci Povodí Labe si vezmou do parády i ústí bezejmenných přítoků v Častolovicích a Lípě nad Orlicí.

„Četnost čištění je závislá na podmínkách v daném úseku. Někde se musí provádět každoročně, jinde je proudění vody bezproblémové a údržba je nutná až po několika letech. Tyto okolnosti zohledňuje plán údržby, který se zpracovává na rok dopředu," vysvětlil Ladislav Merta ze státního podniku Povodí Labe. Dodal také, že do hry vstupují i takové faktory, jako jsou povodně.

Štěrkové nánosy mají být odtěženy v úseku řeky u školy v Doudlebách, u bývalého areálu Agra a také v prostoru kosteleckého jezu, kde dojde i na opravu kamenného obložení. Sedimenty budou odtěženy i z ústí dvou drobných přítoků Orlice.