Na Broumovsku se vyskytují už pouze ve vodním toku Jívka. Zvlášť chráněnému raku se tam nyní má dařit ještě lépe. V potoce se usadilo 12 dřevěných roštů ukotvených kůly a kameny. Slouží jako úkryty pro všechna vývojová stadia raka před predátory. 

Navíc se tam vysadilo 300 dospělých raků. Odrostly v rybníčcích, které jsou navázány na tok.

„Co v toku přibyly úkryty, biotop vyhovuje nárokům raka. Čistou vodu tu máme, ale s úkryty to nebylo až tak valné. Dáváme jim trochu větší životní prostor a máme širší naději, že se jim třeba bude dobře dařit," uvedla vedoucí Správy Chráněné krajinné oblasti Broumovsko Hana Heinzelová.

Raci z našich toků vymizeli kvůli prováděným melioračním zásahům či intenzifikaci zemědělství.