Jediným historickým snímkem s živností je výstřižek z novin – obchod Františka Poppa. „Kvalita nic moc, ale jsme rádi, že ho máme," přiznává Luděk Hamáček z letopisecké komise. Další obrázek je detailem ze staré fotky a ukazuje, že kdysi byl dům užší a mezi ním a sousedem byl plot.

Nejen jedna živnost, hned několik

Při svém pátrání se letopisecká komise dostala do poloviny 19. století. Dům čp. 125 byl už tehdy patrový a žilo v něm víc rodin. Ze živnostníků jmenují matriky např. kožešnického mistra Josefa Chudého či holičského pomocníka Josefa Hloupého. Dále jsou zde dva obuvníci – v matrice 1850 švec František Kužel, v roce 1870 obuvník s krásným jménem František Švec. Ve stejném roce figuruje i třetí František, a to pekař František Trčka s rodinou. Dnes už těžko zjistíme, zda tu jmenovaní svou živnost i provozovali.

Přejděme do století 20. Z dokumentů na stavebním odboru víme, že v roce 1907 požádal o povolení přístavby Jan Plíštil, obchodník (traduje se, že prodával látky).

Přestavba byla hotová v roce 1908, v přízemí rozšířeného domu vznikl poměrně velký krám. Další úpravy domu proběhly v roce 1922, o jejich povolení však už žádají František a Marie Popovi. Někdy znějí dokumenty na Poppa, jindy na Popa, ale je jisté, že se vždy jednalo o stejného obchodníka.

Vybrané zboží za nejlevnější ceny

Z dobových reklam je znám nabízený sortiment: „Obchodní dům Františka Poppa doporučuje vždy čerstvé kávy pražené i zelené, stálý sklad vína, cognacu, rumu, likérů, zboží koloniálního a galanterního za nejlevnější ceny."

V archivu letopisecké komise je uložen i dokument, kterým pan Popp žádal o úhradu, jeho text by se mohl stát inspirací pro současné obchodníky: „Za zakázku mě laskavě udělenou zdvořile děkuji, dovoluji si posloužiti Vám účtem, jehož obnos mě laskavě k dobru připsati račte."

V obchodě prý prodával hlavně pan Popp, díky vzpomínkám pamětníků si za pultem můžeme představit štíhlého pána s knírkem, který nenabízel jen kávu, alkohol a textil, ale třeba mouku či cukr (oboje se nabíralo z pytle a zákazníkovi navážilo).

Na to si pamatují hlavně tehdejší děvčátka, díky nim také víme, jak pan Popp zvládal dvě provozovny.  V minulém díle byl totiž stejný pan Popp jmenován jako autodopravce v domě čp. 75.

A zmíněné „dívčí" vzpomínky? „Byli jsme se školou na chmelu a přivezli jsme si vši. A tak jsme chodili k panu Poppovi pro petrolej. Zavřel krám, přešel přes ulici a načepoval pro nás petrolej. Tenkrát proti vším nic jiného nebylo," vzpomíná jedna z pamětnic.

Mytí hlavy petrolejem, to je určitě nezapomenutelný zážitek. Vzpomínky mají i dnešní pánové, tehdy páni kluci. Ty, kteří chodili do opočenské školy pěšky ze Zádolí, vedla cesta kolem krámku pana Poppa, kde si občas koupili bouchací kuličky. Šlapalo se jim prý hned veseleji.

Znárodnění, odmlka a nakonec optika

Ani pan Popp se nevyhnul znárodnění, pak nastala v živnostech domu dlouhá odmlka. Změna přišla v roce 1991, kdy dům už jako objekt města využívaly Vč. Stavební památky. Přízemí sloužilo jako údržbářská dílna a patro jako ubytovna. Ale toto uspořádání nemělo dlouhého trvání, brzy vystřídal dílnu obchod s optikou, ubytovnu využilo město pro byty.

Optika letos oslaví kulaté výročí – v domě čp. 125 funguje už dvacet let.