Akce se koná na parcele č. 742 v katastrálním území Vinice v Podkrkonoší, tedy v místech za viaduktem. Na slavnostní a veselé setkání za účasti autora návrhu Kurta Gebauera vás zve František Kozel, pantáta Okrášlovacího spolku Rašín.