Za instalováním pamětní desky stojí zaměstnanci věznice Petr Kuřátko a vězeňský kaplan Pavel Zvolánek. „Přišli jsme s touto myšlenkou a nakonec posunuli instalaci ke stému výročí vzniku republiky,“ vysvětluje Pavel Zvolánek, spokojený s tím, že se záměrem připomínky umučení pátera Toufara se ztotožnila i věznice. Pamětní desku pak uhradil biskup Josef Kajnek, který se zúčastnil středečního aktu. Přítomní hosté pak měli možnost prohlédnout si kostel sv. Josefa uvnitř věznice, který v období totality sloužil jako pracovní prostor. „Kostel tím byl znesvěcen,“ připomíná kaplan.

Číhošťský farář Josef Toufar byl v lednu 1950 obviněn ze zinscenování tzv. číhošťského zázraku. Podle svědků se 11. prosince 1949 během mše v tamním kostele pohnul půlmetrový krucifix (kříž) na oltáři několikrát ze strany na stranu a zůstal vychýlen vpřed a pootočen ke kazatelně. Sám farář pohyb neviděl a dozvěděl se o něm až později od svědků.

Při mši na Boží hod vánoční (25. prosince) téhož roku se prý křížek pohnul znovu, jak opět vypovědělo několik věřících. Šířící se zpráva o zázraku přitáhla pozornost StB. Toufar byl 28. ledna 1950 zatčen a odvlečen do věznice ve Valdicích.

25. února 1950 byl Josef Toufar v kritickém zdravotním stavu způsobeném mučením převezen do pražského státního sanatoria, kde vzápětí zemřel.