Většinou jde o zájemce o rekvalifikaci nebo dotyční potřebují výuční list. Nyní se zde mohou dospělí zdokonalit v přípravě teplých pokrmů, v pekárně při výrobě běžného pečiva a v oboru cukrář ve výrobě drobných zákusků. Výuční list tu mohou získat i truhláři. Pro širokou veřejnost škola nabízí kurz základních střihů, základního šití a zájmový kroužek pro děti.