V minulém roce se Královnou jiřinkových slavností stala odrůda Spartacus.

Pěstitelé jiřin vystavují řezané květy v obou sálech skalické tvrze, květy jiřin jsou k vidění také ve výsadbách v okolí tvrze, kde je vysazeno téměř sto padesát druhů jiřin v počtu přesahujícím tisíc kusů. Součástí výstavy jiřin je také doprovodný program, například dnes odpoledne zazní na tvrzi středověká hudba v podání táborského souboru Dei Gratia a připravené budou ukázky aranžování květů jiřin.

Výstava jiřin je součástí Roku Boženy Němcové, který připomíná letošní 150. výročí úmrtí spisovatelky. 

Ilustrační foto.