Dokument má 250 listů a celkem 220 přímých účastníků řízení ho dostane v písemné podobě, za což město zaplatí přibližně 35 tisíc korun a k tomu navrch poštovné do vlastních rukou. Další účastníci získají informace z úřední desky města.

A to je teprve začátek. „Jakmile rozhodnutí nabude právní moci, budeme moci začít konečně tváří v tvář jednat s vlastníky dotčených nemovitostí. Čeká nás ještě hodně práce, ale je to velký posun dopředu," raduje se náchodský starosta Jan Birke a znovu připomíná neúnosnou dopravní situaci, kterou značně komplikuje množství kamionů.

Náchodský úřad územní řízení k obchvatu řeší od roku 2009 a v minulosti bylo územní rozhodnutí o umístění stavby dvakrát odvolacím krajským úřadem zrušeno. „Tentokrát jsme nic nenechali náhodě. V tuto chvíli jsme udělali všechno proto, abychom odstranili všechny vlivy nebo nedostatky, které řízení mělo. Konzultovali jsme to i s odborníkem na územní řízení tohoto typu," ujistil starosta, který i tak očekává, že se objeví řada odvolání.

V případě získání pravomocného územního rozhodnutí by mohly prý ještě letos začít výkupy přímo dotčených pozemků a další fáze stavebního řízení až do vydání stavebního povolení.

Pokud by šlo vše hladce, mohla by stavba obchvatu podle starostova odhadu začít zhruba do tří let.

Projekt obchvatu pro nynější územní rozhodnutí prodělal některé změny. Jedná se například o změnu projektové dokumentace či posunutí hlukových zón. „Na základě aktualizované hlukové studie došlo například k úpravě protihlukových opatření, což byl požadavek Krajské hygienické stanice. Došlo také k posouzení aktuálnosti stanoviska k „posouzení vlivů na životní prostředí"," uvedla Andrea Lipovská, vedoucí odboru výstavby a územního plánování náchodského městského úřadu.

Obchvat by měl mít nyní také méně tunelů a mostů. „Navrhovaná stavba obsahuje mimo jiné čtrnáct mostů na hlavní trase a dva tunely o celkové délce 463 metrů," doplnila vedoucí odboru.

Náchod patří k tranzitní dopravou nejzatíženějším městům v Královéhradeckém kraji. Obyvatelé především podél Pražské a Běloveské ulice pod náporem intenzity dopravy trpí. Místopředseda občanského sdružení Obchvat Náchoda, které stavbu podporuje, František Rázl uvádí, že kromě rakovinotvorných látek z výfukových zplodin dalšími negativními vlivy z přetížené dopravy je třeba chvění a vibrace v okolních budovách.

Navrhuje jižní variantu s tunelem

Lidé požadující obchvat upozorňují například na aktivity ekologických sdružení a některých lidí, kteří se k navrhované trase obchvatu neustále odvolávají. Opoziční zastupitel a kritik výstavby obchvatu Michal Kudrnáč v minulosti uvedl, že navržená severní varianta obchvatu hustě zastavěným územím Vysokova, Babí, Kramolny a Bělovse přinese problémy s hlukem a emisemi. Řešením by podle něj byla jižní varianta obchvatu s tunelem, která by podle něj byla rychlejší a odpadly by na ní problémy s výkupy pozemků.

Přestože je plánovaná výstavba obchvatu pro mnohé obyvatele Náchoda toužebně očekávanou událostí, o kterou město usiluje už téměř dvacet let, někteří majitelé dotčených nemovitostí se těžko vyrovnávají se situací, kdy by se měli vzdát svých pozemků.

Nechtějí přijít 
o zahradu

„Zahrádku na Kramolně jsme budovali skoro čtvrt století. Nyní bychom si na ní mohli užívat zaslouženého odpočinku. Nelíbí se mi, že bychom o ni měli přijít," povzdychla si žena, která si nepřála zveřejnit své jméno. „Proti územnímu rozhodnutí se zcela určitě odvoláme," plánuje odhodlaně a navrhuje, že lepší varianta by podle ní byla, kdyby dálnici z Hradce Králové propojili s hraničním přechodem Královec. „Tím by se Náchodu ulevilo mnohem více, zejména od kamionové dopravy," je přesvědčená.

Podle informací Andrey Lipovské začíná trasa plánovaného obchvatu nad Václavicemi a končí navrhovanou okružní křižovatkou v katastrální území Vysokov, v místě dnešní I/33. Délka této komunikace je 923 metrů. Trasa I/33 začíná navrhovanou okružní křižovatkou v katastrální území Vysokov, dále vede přes katastrální území Vysokov, Kramolna, Městská Kramolna, Náchod, Dolní Radechová, Babí u Náchoda a Běloves, kde se napojuje na stávající silnici I/33 před státní hranicí s Polskem před mostem před Metuji. Délka této komunikace je 6 430 metrů.

Cena obchvatu by měla být přibližně 2,2 miliardy korun.